În cadrul Nucleului de Cercetare Științifică Medicală lucrează:

- un Asistent Cercetare Științifică, Asistent Universitar, fiziokinetoterapeut, Doctorand,

- un Cercetător Științific, medic specialist Genetică Medicală, Doctor în Medicină,

- un Asistent Cercetare Științifică, medic specialist RMFB.Aceștia:

- participă cu lucrări și postere la simpozioane şi congrese în ţară şi în străinătate,

- participă la Proiecte internaționale (ERASMUS, etc.),

- elaborarează şi publică lucrări ştiinţifice de profil în ţară şi în străinătate,