Regulamente Spital

REGULAMENTUL INTERN

CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII “DR.N.ROBANESCU” , prin intermediul serviciilor de sanatate, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana , prin mijloace automatizate/ manuale in prestarea serviciilor medicale in vederea derularii programelor nationale de sanatate, cercetare stiintifica, educatie si cultura.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare scopului “servicii de sanatate” ce pot fi acordate pacientilor beneficiari ai unor programe nationale de sanatate in cadrul institutiei noastre.

 Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a beneficia de serviciile medicale oferite in cadrul programelor nationale de sanatate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: Directia de Sanatate Publica, Casa de Asigurari de Sanatate , Ministerul Sanatatii si alte institutii publice implicate in derularea acestor programe.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu.

 

*orice persoana are, de asemenea dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.


Descarca tot documentul >>>

Anexa document aici >>>

Plan de management

Istoric

Structura pe care s-a constituit Centrul National Medical de Recuperare neuro-psiho-motorie pentru copii "Dr. Nicolae Robanescu" a fost prima sectie de recuperare functionala a copiilor cu deficiente fizice si neuro-psiho-motorii din Romania, înfiinţată la Spitalul de Copii Calarasi, in 1968, de către Dr. N. Robănescu, creator fără portofoliu de şcoală de recuperare pentru copii, al cărui nume îl poartă centrul nostru.

Dupa cutremurul din 1977, secţia a fost mutata in fosta Maternitate Avrig (actualul sediu al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti), iar din 1993 sectia a funcţionat in pavilionul Spitalului "M. S. Curie", pana in 2006 , cand la 17 mai in Raportul de tara, Romaniei i s-a impus intocmirea strategiei copilului deficient fizic. Parlamentul Romaniei a dat legea nr.377/oct.2006, pentru infiintarea Centrului Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii “Dr.N. Robanescu” pe structura fostei sectii de Recuperare a spitalului “M.S.Curie”, centru de interes national, for metodologic pentru instruirea personalului medical care activeaza in recuperarea copilului.

Din 2008, Centrul nostru a fost conectat academic, când Universitatea de Medicina “Carol Davila” –Bucuresti a infiintat disciplina de Recuperare neuropsihomotorie.

Tipul şi profilul spitalului

Centrul Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii “Dr.Nicolae Robănescu” este structură unică în România, de tip european, spital clinic tip monospecialitate, de recuperare neuromotorie a copilului.

Centrul este instituţie de interes public naţional, în domeniul public al statului, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice.

Este situat în Bucureşti, sectorul 4, strada Mincă Dumitru, Nr. 44.

Descarca tot documentul

Regulament de organizare si functionare

ORDIN  Nr. 1476/2016 din 16 decembrie 2016

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1066 din 30 decembrie 2016


Descarca tot documentul

Plan strategic

ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE A CENTRULUI MEDICAL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PENTRU COPII “DR.NICOLAE ROBĂNESCU”

1. Istoric

Structura pe care s-a constituit Centrul National Medical de Recuperare neuro-psiho-motorie pentru copii "Dr. Nicolae Robanescu" a fost prima sectie de recuperare functionala a copiilor cu deficiente fizice si neuro-psiho-motorii din Romania, înfiinţată la Spitalul de Copii Calarasi, in 1968, de către Dr. N. Robănescu, creator fără portofoliu de şcoală de recuperare pentru copii, al cărui nume îl poartă centrul nostru.

Dupa cutremurul din 1977, secţia a fost mutata in fosta Maternitate Avrig (actualul sediu al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti), iar din 1993 sectia a funcţionat in pavilionul Spitalului "M. S. Curie", pana in 2006 , cand la 17 mai in Raportul de tara, Romaniei i s-a impus intocmirea strategiei copilului deficient fizic. Parlamentul Romaniei a dat legea nr.377/oct.2006, pentru infiintarea Centrului Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii “Dr.N. Robanescu” pe structura fostei sectii de Recuperare a spitalului “M.S.Curie”, centru de interes national, for metodologic pentru instruirea personalului medical care activeaza in recuperarea copilului.

Din 2008, Centrul nostru a fost conectat academic, când Universitatea de Medicina “Carol Davila” –Bucuresti a infiintat disciplina de Recuperare neuropsihomotorie.

2. Tipul şi profilul spitalului

Centrul Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii “Dr.Nicolae Robănescu” este structură unică în România, de tip european, spital clinic tip monospecialitate, de recuperare neuromotorie a copilului.

Centrul este instituţie de interes public naţional, în domeniul public al statului, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice.

Este situat în Bucureşti, sectorul 4, strada Mincă Dumitru, Nr. 44.

Descarca tot documentul

CIRCUITUL FOII CLINICE

CIRCUITUL FOII CLINICE GENERALE DE OBSERVATIE A PACIENTULUI

SPITALIZARE DE ZI

SPITALIZARE CONTINUA

Aprobat,
Manager,
Conf.Univ.Dr.Liliana PADURE
 
SpitalizareContinua
 
SpitalizareZI

Adresa noastra este:

Str. Dumitru Minca, nr.44, sector 4

BUCURESTI

Tel: 021 460 02 32

Compartiment -Administrativ: Achizitii, Contabilitate, RUNOS

Tel /fax: 021 460 00 68

Pentru intrebari si sesizari scrieti-ne
pe urmatoarea adresa: cnmrnc@yahoo.com