Structuraorganizatorică a CentruluiNaţional Clinic de RecuperareNeuropsihomotoriepentrucopii "Dr. NicolaeRobănescu".

Structuraorganizatorică a centruluiesteaprobatăprinordin al ministruluisănătăţiişicuprinde :

 • Secţiaclinicărecuperare neuropsihomotoriecopii 90 paturi din care:
  • compartimentterapieintensivă- 6 paturi
 • Compartimentrecuperareortopedie pediatrică  - 24 paturi
 • Camera de gardă

Total: 114 paturi

 • Însoţitori 60 paturi
 • Spitalizare de zi 5paturi
 • Farmacie
 • Laboratoranalizemedicale
 • Sala de tratamente
 • Laboratorexplorărifuncţionale:
  1. compartimentneurofiziologie ; EMG, EEG de somnşi de veghe
  2. compartimentanalizamultifactorială a mişcării (sprijin plantar, analizamersuluişiînviitorulapropiatanalizamişcărilormembrului superior)
 • Laboratorrecuperare, medicinăfizicăşi balneologie (baza de tratament)
  • Fizioterapie
  • Kinetoterapie
  • Masoterapie
  • Hidroterapie
  • Terapieocupaţională – ergoterapie
  • Compartimentpentrurecuperarearobotizată a membrelor
 • Compartimentevaluareşistatistică medicală
 • Compartimentsupraveghereşi control al infecţiilornosocomiale
 • Cabinete de consultaţiiînspecialităţile:
  • recuperare, medicinăfizicăşi balneologie
  • neurologiepediatrică
  • psihiatriepediatrică
 • Compartimentimagisticămedicală 
 • Compartimentosteodensitometrie 
 • Compartiment de educaţieterapeutică (evaluarepsihomotricitate, comunicare, logopedie,învăţare, dezvoltareabilităţi) 
 • Nucleu de cercetareştiinţificămedicală (functional dupăcontractarea cu CASMB anul 2016)
 • Aparatfuncţional 

Înconformitate cu statul de funcţii aprobat, aparatulfuncţionalcuprinde următoarelecompartimente:

 • Birou RUNOS
 • CompartimentJuridic
 • BirouFinanciarcontabilitate
 • CompartimentAchiziţiiPublice Contractare
 • CompartimentTehnic
 • ServiciuAdministrativ
 • Birou de Management al Calităţii ServiciilorMedicale
 • Bloc Alimentar

Adresa noastra este:

Str. Dumitru Minca, nr.44, sector 4

BUCURESTI

Tel: 021 460 02 32

Compartiment -Administrativ: Achizitii, Contabilitate, RUNOS

Tel /fax: 021 460 00 68

Pentru intrebari si sesizari scrieti-ne
pe urmatoarea adresa: cnmrnc@yahoo.com