Conditii de internare

 

Pe intreaga durata a internarii pacientul este scutit de orice cost.

La internare au prioritate:

 • transferurile intraspitalicesti

 • copiii veniti la prima consultatie prezentati si internati in vederea initierii terapiei

 

 Apartinatorul pacientului va plati o taxa hoteliera dupa cum urmeaza:

 •  15 RON / zi pentru apartinatorul pacientului fara grad de handicap

 Apartinatorul va completa un consimtamant - model aici

 

Actele necesare pentru internare:

 • bilet de trimitere medic de familie sau medic. specialist;

 • copie dupa C.I. a unui parinte;

 • copie dupa certificatul de nastere sau C.I. a pacientului.

 • copie dupa certificatul de handicap (unde este cazul) 

 • dovada calităţii de asigurat (adeverinta de asigurat)

 • în cazul în care asiguratul este salariat/ peste 18 ani va prezenta adeverinţa de salariat/ de asigurat cu numărul de zile de concediu medical efectuat în ultimile 12 luni.

 • Toti pacienti cu varsta peste 18 ani vor prezenta la internare CARDUL National de Sanatate - in caz contrar nu vor beneficia de internare

 Procedura de internare

    În cadrul biroului de internări :

 •  este confirmată calitatea de asigurat prin verificarea adeverintei de asigurat. Dacă pacientul se regăseşte în baza de date Casa de Asigurari.  se înscrie în FOCG calitatea de asigurat. Asistenta care operează internarea poartă răspunderea corectitudinii datelor. În cazul in care asistenta  nu identifică calitatea de asigurat a pacientului, va pune la dispoziţia acestuia „Informaţii cu privire la obţinerea calităţii de asigurat”.

 •  în cazul în care pacientul nu se găseşte în baza de date a Casa de Asigurari.  şi nu poate face dovada calităţii de asigurat - după stabilirea calităţii de asigurat /neasigurat a pacientului asistenta ataşează dovada calităţii de asigurat şi biletul de trimitere la FOCG.

 • dovada calităţii de asigurat va fi prezentată obligatoriu în timpul spitalizării

Adresa noastra este:

Str. Dumitru Minca, nr.44, sector 4

BUCURESTI

Tel: 021 460 02 32

Compartiment -Administrativ: Achizitii, Contabilitate, RUNOS

Tel /fax: 021 460 00 68

Pentru intrebari si sesizari scrieti-ne
pe urmatoarea adresa: cnmrnc@yahoo.com