Externarea

  • Externarea se face la 12 zile de la internare.
  • Excepție fac transferurile cu traumatisme cranio-cerebrale (TCC), tumori și traumatisme vertebro- medulare (TVM).
  • Pacientul/ aparținătorul primește la externare: biletul de externere, scrisoarea medicală către medicul de familie, recomandarea privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale (atunci când este cazul), certificatul medical către Comisia de handicap (atunci când este cazul), certificatul de concediu medical (atunci când este cazul), scutire medicală (atunci când este cazul), decontul de cheltuieli.
  • Biletul de ieșire cuprinde: recomandări ale medicului curant privind continuarea tratamentului și data următoarei programări.
  • Traumatismele cranio-cerebrale, vertebro-medulare revin la 2-3 săptămâni, în funcție de indicația medicului.
  • Sugarii revin la 5 săptămâni de la data externării (în funcție de gravitatea cazului).
  • Copiii cu vârsta cuprinsă între 1-5 ani având retard neuropsihomotor, paralizie cerebrală revin după 6-8 săptămâni de la data externării (în funcție de gravitatea cazului).
  • Copiii autonomi cu tulburări de statică vertebrală și mers (scolioze, cifoze) și copiii mai mari de 5 ani cu retard neuropsihomotor, neuropatii periferice, paralizie cerebrală, afecțiuni cronice revin după 8-12 săptămâni de la externare (în funcție de gravitatea cazului).