GRUP ȚINTĂ

Se asigură SPITALIZAREA (în regim continuu și spitalizare de zi) și AMBULATORIU INTEGRAT pentru:

- paralizii cerebrale (spastice, diskinetice, ataxice: hemi, tetra, dipareze);

- sechele – amiotrofie spinală, după traumatisme cranio-cerebrale în accidente rutiere, casnice, înec;

- sechele după meningoencefalite microbiene, neuroviroze paralitice;

- neuropatii senzitivo-motorii;

- paralizii periferice: paralizii de plex brahial, radiculopatii, secțiuni traumatice;

- neuropatii metabolice, de inclavare;

- boli neuromusculare, amiotrofii spinale;

- malformații congenitale: picior strâmb, displazii de șold, alte afecțiuni ortopedice;

- tulburări de statică vertebrală: cifoze, scolioze, etc.