STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


- Secția clinică recuperare neuropsihomotorie copii - 90 paturi din care:

                        - Compartiment terapie intensivă - 6 paturi;

                        - Cronici (neurologie pediatrica) - 6 paturi;

- Compartiment recuperare ortopedie-pediatrică - 24 paturi;

Total:   114 paturi:

- Însoțitori - 60 paturi;

- Spitalizare de zi - 5 paturi;

- Nucleu de cercetare științifică medicală;

- Farmacie;

- Laborator analize medicale;

- Sală tratamente;

- Laborator explorări funcționale;

- Compartiment neurofiziologie: EMG, EEG;

- Compartiment analiză multifactorială a mişcării (sprijin plantar, analiza mersului și în viitorul apropiat analiza mișcărilor membrului superior);

- Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament);

- Fizioterapie;

- Kinetoterapie;

- Masoterapie;

- Hidroterapie;

- Terapie ocupațională - ergoterapie;

- Compartiment pentru recuperare robotizată a membrelor;

- Compartiment evaluare și statistică medicală;

- Compartiment prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

- Ambulatoriu Integrat cu cabinete de consultații în specialitățile:

 • Recuperare, medicină fizică și balneologie;
 • Neurologie pediatrică;
 • Psihiatrie pediatrică;
 • Ortopedie pediatrică;
 • Psihologie;
 • Endocrinologie;
 • Cardiologie pediatrică.
 • - Compartiment imagistică medicală;

  - Compartiment osteodensitometrie;

  - Compartiment de educaţie terapeutică (evaluare psihoemoţională, comunicare, logopedie, învăţare, dezvoltare abilităţi);

  - Aparat funcțional;

  În conformitate cu statul de funcții aprobat, aparatul funcțional cuprinde următoarele compartimente:

  - Serviciu Administrativ;

  - Birou RUNOS;

  - Birou Financiar-Contabilitate;

  - Birou de Management al Calității Seviciilor de Sănătate;

  - Compartiment Achiziţii Publice, Contractare;

  - Compartiment Juridic;

  - Compartiment Tehnic;

  - Bloc Alimentar;

  - Spălătorie.