STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


- Secția clinică recuperare neuropsihomotorie copii - 90 paturi din care:

                        - Compartiment terapie intensivă - 6 paturi;

                        - Cronici (neurologie pediatrica) - 6 paturi;

- Compartiment recuperare ortopedie-pediatrică - 24 paturi;

Total:   114 paturi:

- Însoțitori - 60 paturi;

- Spitalizare de zi - 5 paturi;

- Nucleu de cercetare științifică medicală;

- Farmacie;

- Laborator analize medicale;

- Sală tratamente;

- Laborator explorări funcționale;

- Compartiment neurofiziologie: EMG, EEG;

- Compartiment analiză multifactorială a mişcării (sprijin plantar, analiza mersului și în viitorul apropiat analiza mișcărilor membrului superior);

- Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament);

- Fizioterapie;

- Kinetoterapie;

- Masoterapie;

- Hidroterapie;

- Terapie ocupațională - ergoterapie;

- Compartiment pentru recuperare robotizată a membrelor;

- Compartiment evaluare și statistică medicală;

- Compartiment prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

- Ambulatoriu Integrat cu cabinete de consultații în specialitățile:

- Recuperare, medicină fizică și balneologie;

- Neurologie pediatrică;

- Psihiatrie pediatrică;

- Ortopedie pediatrică;

- Cabinet psihologie;

- Cabinet endocrinologie.

- Compartiment imagistică medicală;

- Compartiment osteodensitometrie;

- Compartiment de educaţie terapeutică (evaluare psihoemoţională, comunicare, logopedie, învăţare, dezvoltare abilităţi);

- Aparat funcțional;

În conformitate cu statul de funcții aprobat, aparatul funcțional cuprinde următoarele compartimente:

- Serviciu Administrativ;

- Birou RUNOS;

- Birou Financiar-Contabilitate;

- Birou de Management al Calității Seviciilor de Sănătate;

- Compartiment Achiziţii Publice, Contractare;

- Compartiment Juridic;

- Compartiment Tehnic;

- Bloc Alimentar;

- Spălătorie.