CODUL DE ETICA SI DE CONDUITA PROFESIONALA

C.M.C.R.N.C „Dr. N. Robanescu” - Bucuresti

 

Capitolul I - Domeniul de aplicare si principii generale

 

Art. 1. - Domeniul de aplicare 

 

(1) Codul de conduita profesionala si de etica al C.M.C.R.N.C „Dr.N.Robanescu” cuprinde un ansamblu de principii si reguli ce reprezinta valorile fundamentale in baza carora se desfasoara activitatea centrului .

(2) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru personalul centrului, incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare.

(3) Sănătatea omului este telul suprem al actului medical. Obligaţia medicului consta în a apara sănătatea fizica şi mentala a omului, în a usura suferinţele, în respectul vieţii şi demnităţii persoanei umane, fără discriminări în funcţie de varsta, sex, rasa, etnie, religie, naţionalitate, condiţie socială, ideologie politica sau orice alt motiv, în timp de pace, precum şi în timp de război. Respectul datorat persoanei umane nu încetează nici după decesul acesteia.

(4) În exercitarea profesiei sale, medicul acorda prioritate intereselor pacientului, care primeaza asupra oricăror alte interese.

 

Descarca tot documentul