ACTIVITĂŢI DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICE  • Centrul fiind acreditat ca furnizor local de Educație Medicală Continuă de către Colegiul Medicilor din România, organizează Conferințe, Simpozioane, Ateliere de lucru, Cursuri, etc.;
  • Asigurarea unor stagii practice pentru studenţii de la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală (Univ. de Medicină și Farmacie "Carol Davila"), Facultatea de Inginerie Medicală (Univ. Politehnică), Facultatea de Educație Fizică și Sport (Univ. "Spiru Haret") – specialiarea Kinetoterapie, Colegiul Romano-Catolic "Sfântul Iosif";
  • Organizarea unor programe de instruire (prin UMF “Carol Davila”) a medicilor (din toată ţara şi din diverse specialităţi), prin cursuri intensive de 1-5 zile, în injectarea cu toxină botulinică;
  • Participarea cu lucrări și postere la simpozioane şi congrese în ţară şi în străinătate;
  • Elaborarea şi publicarea unor lucrări ştiinţifice de profil în ţară şi în străinătate;
  • Publicarea de articole în reviste de specialitate în ţară şi în străinătate.