DINAMIZAREA STRATEGIEI CENTRULUI NAȚIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII “DR. NICOLAE ROBĂNESCU”Este realizabilă prin mobilizarea întregului personal și implicarea în ceea ce priveşte nevoile şi posibilităţile de dezvoltare ale Centrului.

Personalul medical, paramedical și administrativ trebuie consultat permanent cu privire la viziunea asupra dezvoltării Centrului, în concordanţă cu dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii în domeniu.

Colectivul trebuie să fie într-o permanentă competiţie de prezentare a experienţei personale, a literaturii citite, a experienţei altor Centre și a noilor metode de recuperare neuropsihomotorie.

În cadrul Centrului sunt organizate prezentări (despre noutățile aduse în domeniu, studii de caz) cu personalul interesat, de către angajații care au fost instruiți prin cursuri, work-shop-uri, care au participat la conferințe în țară și în străinătate.