ISTORICStructura pe care s-a constituit actualul Centru Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu” a fost prima Secție de recuperare funcțională a copiilor cu deficiențe fizice și neuropsihomotorii din România, înfiinţată la Spitalul de Copii Călărași, în 1968, de către Dr. Nicolae Robănescu, creator fără portofoliu de şcoală de recuperare pentru copii, al cărui nume îl poartă Centrul nostru.

După cutremurul din 1977, Secţia a fost mutată în fosta Maternitate Avrig (actualul sediu al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București), iar din 1993 Secția a funcţionat în pavilionul Spitalului “M. S. Curie” până în 2006, când la 17 mai în Raportul de țară, României i s-a impus întocmirea strategiei copilului deficient fizic. Parlamentul României a dat Legea nr. 377 din 2006, pentru înființarea Centrului Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii “Dr. Nicolae Robănescu” pe structura fostei Secții de Recuperare a Spitalului “M. S. Curie”.

Din martie 2007, Centrul are personalitate juridică, se află în subordinea Ministerului Sănătății, este o structură de tip european, conectată academic la Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”. Centrul este singura clinică universitară de recuperare copii din țară, având menirea să pregătească toate cadrele sanitare (medici și terapeuți) care lucrează în recuperarea copilului

Din 2013, Centrul, prin Ordinul nr. 770 emis de Ministerul Sănătății, s-a transformat în Centru Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu” .

TIPUL ŞI PROFILULCentrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu” este structură unică în România, de tip european, spital clinic tip monospecialitate, de recuperare neuropsihomotorie a copilului.

Este instituţie de interes public naţional, în domeniul public.

Centrul este clasificat în categoria II M.