MISIUNEA, VIZIUNEA ŞI VALORILE CENTRULUI NAȚIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII “DR. NICOLAE ROBANESCUMisiunea Centrului este de a păstra statutul de Centru de excelenţă în domeniul îngrijirilor de sănătate personalizate, care să rezolve patologia copiilor cu deficienţe neuropsihomotorii în cel mai bun şi eficient mod posibil şi totodată, de a promova dezvoltarea cercetării ştiinţifice de profil şi de a asigura formarea de specialişti în domeniul recuperării copilului.

Viziunea Centrului este de a crea un cadru de organizare profesionist pentru serviciile de sănătate care oferă înţelegerea, suportul şi ajutorul terapeutic oferit pacienţilor, etalon al profesionalismului şi calităţii serviciilor, într-un mediu plăcut, cu un program de lucru accesibil utilizatorilor, folosind în mod adecvat resursele.

Valorile după care ne organizăm activitatea:

Profesionalism: Ne străduim ca pacienţii să primească servicii medicale de calitate și sigure.

Comunicare eficientă: Beneficiarii să primească informaţiile şi răspunsurile adecvate.

Colaborare bună: Specialiştii să ia decizii în comun cu pacienţii/ aparţinătorii pentru a învăţa să şi le asume.

Demnitate, respect şi confidenţialitate.

Siguranţă: Asumarea responsabilităţii de a îmbunătăţi în mod constant o cultură care să asigure siguranţa şi bunăstarea tuturor pacienţilor, vizitatorilor şi personalului.

Integritate: Deciziile, acţiunile şi comportamentele noastre să se bazeze pe onestitate, încredere, corectitudine, precum şi pe standarde etice.

Munca în echipă: Mobilizare salvatoare, respect reciproc.

Optimizarea raportului cost/ calitate pentru serviciile oferite.