LEGISLAȚIE

Legea 53 din 2003 Codul muncii


ORDIN Nr 1410 din 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 462003


HOTARÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 5442001 privind liberul acces la informatiile de interes public


HOTARÂRE Nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 4482006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


HOTARÂRE Nr. 395 din 2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica acordului-cadru din Legea nr. 982016


LEGE 448 din 2006 din 6 decembrie 2006 Republicata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


LEGE Nr 62 din 2011 - Legea dialogului social


LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


LEGE Nr. 98 din 2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice


ORDONANTA Nr. 27 din 2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor


Regulament 679 din 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)


Legea 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


Legea 185 din 2017 privind privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate


Legea 46 din 2003 privind Drepturile pacientului


Ordinul 10 din 2018 privind Aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare


Ordinul 600 din 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice


Ordinul 1411 din 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii